Eelvisiit

Eelvisiit on kaugteenus, mis täiendab perearstikeskuse tööprotsessi ja loob tervikliku ja kättesaadava esmatasandi teenuse meie patsientidele.

Teenus algab patsiendi poolt probleemi kirjeldamisega kas läbi kõnekeskuse või veebi, edasi tekitatakse pilet, millele leitakse perearstikeskuses kõige sobivam raviteekond. Teenus on läbi veebi kättesaadav 24/7, selle keskne osa on triaažimoodul anamneesi, sümptomiküsimustiku ning terviseanalüütiku töölauaga, mis võimaldab anda patsiendile kiiresti tagasiside tema probleemile ja määrata järgneva teenuse kiireloomulisuse ning ei sõltu telefoni teel ühenduse saamisest.

Lisaks on jäetud inimestele, kellel puudub arvutikasutamise võimalus, pöörduda perearsti poole telefoni teel. Valides arsti kabinetinumber suundub telefonikõne kõnekeskusesse, kus vastav terviseassistent telefonitsi täidab täpselt sama pileti edastamis teekonna, mis patsient saab ise täita veebi teel. Nii kõnekeskuses kui veebis edastatud pöördumiste puhul saab patsient esimese tagasisidena teate, et tema probleem on kätte saadud ja sellega tegeletakse ning teadmise, mis aja jooksul temaga ühendust võetakse. Selline kogutud piletite kogum annab hea ülevaate perearsti kabinetile päeva pöördumiste kohta ning aitab võimalikult kiiresti leida vajalikke lahendusi läbi piletitetriaaži.

Kooskõlastatud on kogu perearstikeskuse töötajate pöördumiste lahendamise aeg vastavalt triaaži tulemusele:

* Selle aja jooksul tegeleb pereõde või perearst Teie pöördumisega ning vastavalt pileti sisule ja prioriteetsusele teeb vajalikud toimingud. See võib tähendada vastuvõtule kustsumist, retsepti pikendamist või telefoni konsultatsiooni järgmisel päeval jne. 

Perearstikeskustes on välja kujunenud tänu Eelvisiidi piletisüsteemi kasutusele keskmine pöördumiste lahendusaeg 3h jooksul. Terviseagentuuri perearstikeskuste teenindus põhineb patsiendi huvides ning triaaž läbi kõnekeskuse või Eelvisiidi on oluline aspekt meie töövõtetes, et iga pöördumine leiaks võimalikult kiire lahenduse.

Varasem tööprotsess, kus sai otse pöörduda telefoni või emaili teel pereõe või perearsti poole võttis ära märgatava osa tervishoiu spetsialisti tööajast. Enam ei kulu ravimeeskonnal aega pöördumise vastuvõtmisele, ajabroneerimisele, triažeerimisele ning kergemapoolsete pöördumistega tegelemisele. See aeg on nüüd rakendatud pöördumiste lahendamisele ning võimaldab efektiivsemalt vastavalt pöördumise raskusastmele reageerida. Iga pöördumine lahendatakse vastava taseme spetsialisti poolt.

Patsiendi vaatest võib tihti tunduda oma pöördumine kiireloomuliseim ning ainult arsti poolt lahendatav, kuid teaduslikust ja praktilisest vaates see nii tihti ei ole. Eestis on nimistute suurusvahemik 1200 ja 2400 patsiendi vahel. Sellist hulka inimesi teenindab 1 perearst ning 1 või 2 pereõde. Mida paremini suudame patsientide probleeme käsitleda ning vastavalt sisule ja prioriteetsusele õigel hetkel, õigele töötajale suunata, seda kiiremini saab patsient oma probleemile lahenduse.


Kuidas luua kasutajakonto eelvisiiti

Kuidas kasutada vaimse tervise teenust

Kuidas edastada uus tervisemure otse perearsti kabinetti

Kuidas edastada retsepti pikenduse soov teisele isikule

Kuidas täita Eelvisiidi pöördumist teisele isikule

Kuidas muuta oma andmeid MinuDoc keskkonnas